Bc. Jiří SEDLECKÝ

Diplomová práce

Kondenzační parní turbina

Condensing steam turbine
Anotace:
Návrh jednotělesové kondenzační parní turbíny bez přihřívání páry pro pohon 14 MW elektrického generátoru. Návrh axiálního výstupu.
Abstract:
The design of a one casing condensing steam turbine without heating the steam for driving the 14 MW electric generator. Rational design of an axial outlet.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Milčák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLECKÝ, Jiří. Kondenzační parní turbina. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/