Bc. Radomír Zavadil

Master's thesis

Redislokace československého zbrojního průmyslu na Moravu a Slovensko v období let 1936-1938

Relocation of the Czechoslovak Defense Industry to Moravia and Slovakia in the period 1936-1938
Abstract:
V předkládané diplomové práci bude pojednána nutnost přesunu zbrojního průmyslu z Čech do bezpečných oblastí Moravy a Slovenska, vyvolaná politickou situací ve střední Evropě v druhé polovině 30. let dvacátého století. V souvislosti s přesunem zbrojních podniků byla řešena problematika legislativní, ekonomická a logistická, na kterou byly nuceny státní orgány adekvátně reagovat. Následující část práce …more
Abstract:
This diploma thesis will deal with the necessity to move the arms industry from Bohemia to the safe areas of Moravia and Slovakia caused by the political situation in Central Europe in the second half of the 1930s. In connection with the transfer of arms companies, the legislative, economic and logistical issues were solved, to which the state authorities had to respond adequately. The following part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2018
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta