Mgr. Pavel Nevyhoštěný

Diplomová práce

Poezie Jiřiny Haukové v literární komunikaci o Skupině 42

Poetry of Jiřina Hauková in Literary Communication about Skupina 42
Anotace:
Tématem práce je působení Jiřiny Haukové ve Skupině 42, resp. analýza konkrétních literárněkomunikačních řetězců, které ve svém důsledku způsobují, že se nám otázka tohoto působení různě znejasňuje. Na podkladě poetologického odchylování dobové poezie Haukové od kódu Skupiny 42 jsou sledovány další aspekty zvlášť z oblasti literární komunikace odborné veřejnosti , které nekorespondování Jiřiny Haukové …více
Abstract:
The topic of this master thesis deals with Jiřina Hauková's influence in the Skupina 42, more precisely with the analysis of the concrete literary-communicative strings, which cause that the question of this effect seems unclear to us. On the poetologic base of the time period divergence concerning the Hauková's poetry and the Skupina 42 code, there are further aspects to be observed. These aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nevyhoštěný, Pavel. Poezie Jiřiny Haukové v literární komunikaci o Skupině 42. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury