Bc. Július Jánoš

Bakalářská práce

Genová variabilita v adipocytokinech u diabetes mellitus a chronické parodontitidy

Genetic variability in adipocytokines in diabetes mellitus and chronic periodontitis
Abstract:
Adipocytokines are bioactive molecules secreted primarily by fatty tissue, act both at local and systemic level and are involved in metabolic and inflammatory processes. Periodontitis is a chronic inflammatory disease caused by pathogenic bacteria, which leads to loss of connective tissue, alveolar bone and ultimately tooth. Also, the development of diabetes mellitus (DM), a group of metabolic diseases …více
Abstract:
Adipocytokiny jsou bioaktivní molekuly sekretované především tukovou tkání, účinkují na místní i systémové úrovni a účastní se metabolických a zánětlivých dějů. Parodontitida je chronické zánětlivé onemocnění vyvolané patogenními bakteriemi, které vede ke ztrátě pojivové tkáně, alveolární kosti a nakonec i zubů. Také rozvoj diabetes mellitus (DM), skupiny metabolických onemocnění charakterizovaných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie