Tomáš Nosek

Bakalářská práce

Taktika výslechu

Interrogation Tactics
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje základní informace o taktice výslechu se zaměřením na taktické postupy s převažující psychologickou složkou. V první kapitole popisuji podstatu a cíl výslechu a také definici paměťových stop. Tato kapitola je věnována hlavně kriminalistickému pojetí výslechu jako metody získávání právně relevantních informací formou výpovědi. Druhá kapitola je věnována právní úpravě výslechu …více
Abstract:
This Bachelor´s degree thesis describes fundamental information about interrogation tactics with focus on tactical procedures where the psychological aspect prevails.In Chapter One I describe the principle and the purpose of interrogation as well as the definition of memory traces. This chapter is dedicated mostly to the criminological concept of interrogation as a method of obtaining legally relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Dagmar Kopencová
  • Oponent: RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní