Bc. Andrea Mouaddab Vémolová

Bakalářská práce

Estetická funkce v literatuře pro děti a mládež Jiřího Koláře

Aesthetic Function in Literature for Kids and Youth (in Children's Literature) of Jiří Kolář
Anotace:
Bakalářská práce Estetická funkce v literatuře pro děti a mládež autora Jiřího Koláře pojednává o estetické funkci, která je v literatuře pro děti a mládež jasným klíčem k teorii i kritice. Prakticky tuto teorii vykazuje na osmi příkladech kompletního díla Jiřího Koláře pro děti a mládež, které obsahuje následující tituly: Jeden den prázdnin, Kocourkov, Enšpígl, Baron Prášil, Paleček krále Jiřího, …více
Abstract:
Bachelor thesis Aesthetic function in the literature for children and youth of Jiří Kolář deals with aesthetic function, which is an very important key for the theory and criticism of the literature for children and youth. This theory is practically showed in the example of eight important works of Jiří Kolář for children and youth, it is: Jeden den prázdnin, Kocourkov, Enšpígl, Baron Prášil, Paleček …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika