Theses 

Analysis of customers´ satisfaction with Avon Ladies services – Martina KORDULIAKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina KORDULIAKOVÁ

Bakalářská práce

Analysis of customers´ satisfaction with Avon Ladies services

Analysis of customers´ satisfaction with Avon Ladies services

Abstract: This bachelor thesis called the Analysis of customer´s satisfaction with the Avon Ladies services observes how the customers are satisfied regarding this area and how their requests are fulfilled. Finally suggests the improvements and innovations on the basis of the results of the author´s own research. The theoretical part of this work consists of chapters dedicated to the services, direct selling, customers and marketing research. In the practical part outcomes of the questionnaire investigation are analyzed and the recommendations are proposed.

Abstract: Tato bakalářská práce nazvaná Analýza spokojenosti zákazníků se službami Avon Ladies zkoumá, zda jsou zákazníci spokojeni, co se týče této oblasti a do jaké míry jsou jejich požadavky naplněny. Závěrem navrhuje zlepšení a inovace na základě výzkumu provedeného autorem. Teoretická část práce sestává z kapitol tematicky věnovaných službám, přímému prodeji, zákazníkům a marketingovému výzkumu. V praktické části jsou analyzovány výsledky provedeného dotazníkového šetření a na jeho základě jsou v další kapitole navrženy doporučení.

Keywords: spokojenost zákazníků, přímý prodej, prodejce, dotazníkové šetření, marketingový výzkum, Avon Ladies, společnost Avon

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
  • Identifikátor: 19547

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Dagmar Svobodová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19547 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

KORDULIAKOVÁ, Martina. Analysis of customers´ satisfaction with Avon Ladies services. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 21:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz