Danica Pappová

Diplomová práce

Analýza projektového riadenia ako zdroj skvalitnenia metodického riadenia projektov v spoločnosti DHL

Analýza projektového řízení jako zdroj zkvalitnění metodického řízení projektů ve společnosti DHL
Anotace:
Hlavním cílem práce je analyzování aktuálního přístupu projektových manažerů v DHL IT Services k řízení projektů a zjištění souvislostí mezi využíváním projektových metodologii a úspěšností projektů. Práce se opírá primárně o data ze závěrečných zpráv a zpráv o vývoji a stavu vybraných projektů a je doplněna dotazníkovým šetřením mezi projektovými manažery DHL IT Services. Do analýzy bylo zapojeno …více
Abstract:
The main objective of the thesis is to analyze the current approach of project managers in DHL IT Services to project management and to find out the relation between the use of project methodologies and success of project delivery. The thesis is based on primary data from the closure reports and project status reports of selected projects and is complemented by a survey among project managers in DHL …více
Abstract:
Hlavným cieľom práce je analyzovanie aktuálneho prístupu projektových manažérov v DHL IT Services k riadeniu projektov a zistenie súvislostí medzi využívaním projektových metodológii a úspešnosťou projektov. Práca sa opiera o primárne dáta zo záverečných správ a správ o vývoji a stave vybraných projektov a je doplnená dotazníkovým šetrením medzi projektovými manažérmi DHL IT Services. Do analýzy bolo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Helena Hrůzová
  • Oponent: Jakub Strýček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74027