Theses 

Alternativní strategie cenové diskriminace a možnosti jejich využití v kulturních institucích – Mgr. Veronika Dorotíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Veronika Dorotíková

Diplomová práce

Alternativní strategie cenové diskriminace a možnosti jejich využití v kulturních institucích

Alternative strategies of price discrimination and their potential use in cultural institutions

Anotace: Práce se zaobírá cenou jakožto marketingovým nástrojem v kontextu kulturních organizací, konkrétně subvencovaných divadel. Zkoumá, na jakých principech by organizace měla postavit svou cenovou strategii, aby naplnila své poslání – dostála své estetické, kreativní, sociální i ekonomické funkce – aby zajistila produkt, jež bude přístupný co nejširšímu spektru obyvatel, a přitom generovala zisky, anebo alespoň zvyšovala návratnost investic. Jak nastavit ty správné ceny různým zákazníkům, to je ústředním tématem celé práce.

Abstract: The thesis deals with a price as a marketing product in the context of cultural organisations, subsidized theatres in particular. It studies what principles their price strategy should be based on to fulfil their function – aesthetic, creative, social and economic – to provide a product which will be available to the widest possible spectrum of population, and make a profit at the same time, or, at least, increase return on investments. How to set appropriate prices to different customers, that is the main topic of the thesis.

Klíčová slova: cena, cenotvorba, cenová diferenciace, cenová diskriminace, nákupní chování, ochota platit, předplatné, divadlo, aukce, Yield management price, pricing strategy, price discrimination, purchase decision, willingness to pay, subscription, theatre, performing arts, auction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:39, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz