Bc. Michal Kučný

Diplomová práce

Náhradní rodinná výchova a její místo v moderní společnosti

Substitute Family Care and its Position in the Modern Society
Anotace:
Práce se zabývá úlohou náhradní rodinné výchovy v novodobé společnosti. Výzkumná část je zaměřena na aktuální otázku v současné České republice, kterou je možnost adopce dítěte registrovaným homosexuálním párem.
Abstract:
The work deals with the role of foster care in modern society. The research part is focused on actual issue in the present Czech Republic, which is a possibility of adoption of a child by registered homosexual couple.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016
Zveřejnit od: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kučný, Michal. Náhradní rodinná výchova a její místo v moderní společnosti. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe