Bc. Barbora Halaštová

Bachelor's thesis

Dynamické modely lidského dýchání

Dynamic models of human respiration
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme dynamickým modelům lidského dýchání. Popsali jsme postupně tři modely, model neflexibilních plic a jeho fyzikální analogii, rozšířený model uvažující flexibilitu plic a model s regulací ventilace popsaný diferenciální rovnicí se zpožděním. Dále jsme modely analyzovali. V prvních dvou modelech byla nalezena stabilita, ve třetím modelu se za určitých podmínek, které …more
Abstract:
In this thesis we study dynamic models of human respiration. We described three models, the inflexible lung model and its physical analogy, the extended model, which considers lung flexibility, and a model with ventilation control described by the delay differential equation. We have further analyzed the models. In the first and second model, we found stability. In the third model, under certain conditions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2022
  • Supervisor: RNDr. Veronika Eclerová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Záthurecký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta