Klára ŽATECKÁ

Diplomová práce

Kluby matek jako nástroj podpory sociálního začleňování sociálně vyloučených rodin

Mother´ Clubs as a Mechanism of Social Integration of Socially Excluded Families
Anotace:
Anotace Diplomová práce je zacílena na problematiku poskytování sociálně ? pedagogické podpory osobám žijícím v prostředí takzvaných sociálně vyloučených lokalit. V tomto prostředí jsou velmi často centrálním a stabilním bodem celé rodiny matky, které však rovněž často postrádají kompetence potřebné k řešení obtížné životní situace a také k adekvátní podpoře všestranného rozvoje svých dětí. Jedním …více
Abstract:
Annotation This thesis is aimed at providing social issues - educational support to people living in the environment of so-called socially excluded localities. In this environment are often very stable and central points of the whole family mothers, but also often lack the skills necessary to deal with difficult situations and also to support adequate all-round development of their children. One of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽATECKÁ, Klára. Kluby matek jako nástroj podpory sociálního začleňování sociálně vyloučených rodin. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta