Mgr. Pavla Hradecká

Advanced ('rigorózní') thesis

Didactique de français et phonétique corrective : fautes de prononciation et leur correction chez les apprenants tchèques

The didactics of French and corrective phonetics: identifying and correcting pronunciation errors made by Czech students
Abstract:
This thesis, which supplements and expands on the successfully defended Master’s thesis, focuses on identifying and correcting pronunciation errors in French among Czech students. The work’s theoretical framework focuses on the phonetical aspects of French and Czech. Initially, it defines the basic terms from phonetics, phonology and the area of corrective phonetics and it is concerned with the area …more
Abstract:
Tato rigorózní práce, která doplňuje a rozvíjí dříve obhájenou diplomovou práci, je zaměřena na analýzu a odstraňování chyb ve výslovnosti francouzštiny u českých studentů. Teoretický rámec práce přibližuje fonologické aspekty francouzského a českého jazyka. Nejprve definuje základní pojmy z fonetiky, fonologie a z oblasti korektivní fonetiky a zabývá se problematikou výslovnostní normy. Dále práce …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Reader: doc. Christophe Gérard L. Cusimano, PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta