Karolína Budinská

Bachelor's thesis

Přímá demokracie v ČR

Direct democracy in Czech republic
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je přímá demokracie a její jednotlivé instrumenty, se kterými se v současnosti můžeme setkat v praxi. Práce se též zabývá vývojem přímé demokracie v českých zemích, jelikož tento vývoj byl rozhodující při formování dnešní role přímé demokracie v ČR. Práce pracuje s faktem, že ČR využívá především zastupitelskou formu demokracie, co se správy věcí veřejných týče, nicméně …more
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is direct democracy and its individual tools, which can currently meet in practice. The thesis also deals with the development of direct democracy in the Czech lands, as this development was decisive in shaping today's role of direct democracy in the Czech Republic. The thesis works with the fact that the Czech Republic mainly uses the representative form of democracy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní