Dis. Lenka HONSÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Plánování sociálních služeb - plánování sociální služby ve Slezské diakonii (neziskové organizaci)

The planning of social services - Planning of social services in Silesian deaconess
Anotace:
Ve své diplomová práci se věnuji oblasti plánování v sociálních službách se zaměřením na plánování ve Slezské diakonii, jako nestátní neziskové organizaci zřízenou církví. Cílem mé bakalářské práce bylo zaměřit se na proces plánování sociální služby s ohledem na potřeby dané cílové skupiny a komunity, ve které se služba nachází. Plánování s využitím rozvojového plánu organizace, rozvojového plánu služby …více
Abstract:
The text of the abstract. In this thesis I am addressing the issues of social service plannin, with special focus on the planning within Slezská Diakonie, non-governamental organization established by a parish. The aim of my thesis is to concentrate on the process of social service planning with regard to the needs of the receiver group and the community in which is the services provided. The planning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HONSÁRKOVÁ, Lenka. Plánování sociálních služeb - plánování sociální služby ve Slezské diakonii (neziskové organizaci). Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce