Theses 

Plánování sociálních služeb - plánování sociální služby ve Slezské diakonii (neziskové organizaci) – Dis. Lenka HONSÁRKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Dis. Lenka HONSÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Plánování sociálních služeb - plánování sociální služby ve Slezské diakonii (neziskové organizaci)

The planning of social services - Planning of social services in Silesian deaconess

Anotace: Ve své diplomová práci se věnuji oblasti plánování v sociálních službách se zaměřením na plánování ve Slezské diakonii, jako nestátní neziskové organizaci zřízenou církví. Cílem mé bakalářské práce bylo zaměřit se na proces plánování sociální služby s ohledem na potřeby dané cílové skupiny a komunity, ve které se služba nachází. Plánování s využitím rozvojového plánu organizace, rozvojového plánu služby a komunitního plánu obce. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První je zaměřená na pojem sociální služby a diakonie, vymezení jednotlivých kategorii sociálních služeb a historický vývoj Slezské diakonie. Druhá kapitola se zabývá proces plánování a plánováním v organizaci Slezská diakonie. V třetí kapitole nalezneme plánování z pohledu komunity a komunitního plánování. Čtvrtá kapitola se věnuje jednotlivým aktérům plánování - zadavatel, poskytovatel, uživatel služby

Abstract: The text of the abstract. In this thesis I am addressing the issues of social service plannin, with special focus on the planning within Slezská Diakonie, non-governamental organization established by a parish. The aim of my thesis is to concentrate on the process of social service planning with regard to the needs of the receiver group and the community in which is the services provided. The planning is using development plan of the organization, development plan of the service and community plan of the community. The thesis is divided into four chapters. First chapter is focusing on the explanation of terms social services, diaconate, definition of social service categories and historical development of Slezska Diakonie. Second chapter deals with the planning process and planning within the organization of Slezska Diakonie. Planning from the community point of view and communal planning can be found in chapter three. Chapter four is focusing at the participants of the planning process ? submitter, service provider and service user.

Klíčová slova: sociální služby, diakonie, kategorie sociálních služeb, plánování, komunita, komunitní plánování, zadavatel, poskytovatel, uživatel.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Anna Krausová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19348 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

HONSÁRKOVÁ, Lenka. Plánování sociálních služeb - plánování sociální služby ve Slezské diakonii (neziskové organizaci). Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:22, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz