Pavel Dvořák

Bachelor's thesis

Příprava magnetických částic koprecipitací a jejich charakterizace

Preparation of magnetic particles by coprecipitation and their characterization
Abstract:
Význam nano- a mikročástic v přírodních vědách je na vzestupu. Důležitá již dnes není jen jejich velikost nebo jejich měrný povrch, ale také stabilita, tvar, monodisperzita a elektrické nebo magnetické vlastnosti. Magnetické částice těchto rozměrů nalézají široká uplatnění v medicíně, analytické chemii i elektrotechnice. K těmto využitím jsou vybranou metodou syntetizovány čtyři druhy magnetických …more
Abstract:
Nano- and microparticles are more and more significant in natural sciences. Importance of their size or specific surface is currently being exceeded by their stability, shape, monodispersity and electric or magnetic properties. For magnetic particles of this size have been found many applications in pharmaceutical, analytical or electrochemical branches. For these usage possibilities were synthesized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Stuchlík

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dvořák, Pavel. Příprava magnetických částic koprecipitací a jejich charakterizace. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Bachelor programme / field:
Nanotechnology / Nanomaterials