MgA. Petra Matějová, Ph.D.

Disertační práce

Klavírní dílo Jana Václava Hugo Voříška (1791 - 1825) v kontextu dobové tvorby a jeho interpretace dnes

The work of Jan Václav Hugo Voříšek (1791 - 1825) in the context of the period production and his interpretation today
Anotace:
Anotace (disertační práce je napsána v českém a francouzském jazyce) Disertační práce „Klavírní dílo Jana Václava Hugo Voříška (1791 – 1825) v kontextu dobové tvorby a jeho interpretace dnes“ ukazuje Voříškovo sólové klavírní dílo z pohledu interpreta. Přestože Voříškovo klavírní dílo nepatří ke stěžejnímu repertoáru, jeho autorovi je nutné přiznat v dějinách hudby nezastupitelnou roli: je tvůrcem …více
Abstract:
Annotation (The dissertation is written in Czech and French) The present thesis „The work of Jan Václav Hugo Voříšek (1791 – 1825) in the context of the period production and his interpretation today” shows the solo piano work of Voříšek from the interpreter´s point of view. Although Voříšek´s piano work does not belong to the mainstream reperoire, it is necessary to admit his indispensable role in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D., prof. Jean-Pierre Bartoli, HDR, prof. Kenneth Weiss
  • Oponent: Mme. Laure Schnapper, M. Marek Toporowski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/bu3xk/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hudební umění / Interpretace a teorie interpretace