Emre Kursat Kaya

Master's thesis

The Permanent Structured Cooperation and its Impact on European Union s Global Actorness

The Permanent Structured Cooperation and its Impact on European Union s Global Actorness
Anotácia:
Jelikož se v červnu roku 2017 nazývá "Šílenou krásou" Lisabonské smlouvy prezidentem Junckerem Komise, stálá strukturovaná spolupráce se stala realitou za méně než šest měsíců. PESCO je možná politicky nejambicióznější a akademicky nejzajímavější iniciativa týkající se SBOP Evropské unie. Hlavním cílem této studie je zjistit možné dopady PESCO na Evropskou unii jako globální aktér. V souladu s různými …viac
Abstract:
Being called “the Sleeping Beauty” of the Lisbon Treaty by the Commission President Juncker in June 2017, the Permanent Structured Cooperation has become a reality in less than six months. PESCO is perhaps the politically most ambitious and academically most exciting initiative regarding the CSDP of the European Union. The main aim of this study is find out the possible impacts of PESCO on the European …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 7. 2018
  • Vedúci: Dr. Joras Ferwerda
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií