Bc. Adriana KARLOVCOVÁ

Diplomová práce

Komparace pohádek různých autorů a jejich možné využití v hodinách literární výchovy

Comparison of fairytales by different authors and their possible use in literature classes
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním jednotlivých pohádek, jejich rozdíly a shodnými prvky. Teoretická část se zaměřuje na pohádky v obecné rovině. Věnuje se jejich definici, klasifikaci a typologii postav. Nalezneme zde různé teorie o tradování a vzniku jednotlivých pohádkových motivů. Nemalá část se také věnuje nejvýznamnějším světovým a českým sběratelům folkloru. Praktická část se zaměřuje …více
Abstract:
This diploma thesis approaches the comparison of several fairy tales, their differences and similarities. The theoretical part is focused on fairy tales in general. It covers the definition and classification of fairy tales and the different types of characters. The theoretical part also includes several theories on storytelling and the origin of specific fairy tale motives. A considerable part covers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARLOVCOVÁ, Adriana. Komparace pohádek různých autorů a jejich možné využití v hodinách literární výchovy. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující