MUDr. Jan Šlapák, Ph.D.

Disertační práce

Delirantní stavy u interně nemocných vyššího věku

Delirium in the elderly patients
Anotace:
Delirium je u pacientů vyššího věku jednou z nejčastějších a nejzávažnějších psychických poruch. Tato práce byla zaměřena na stanovení deliria jako markeru prognózy pacientů s deliriem, zhodnocení rizikových faktorů pro vznik delirantních stavů, příčin jejich vzniku a posouzení vlastních terapeutických postupů. Materiál a metodika: byl analyzován datový soubor 1 158 jedinců, a sice 579 jedinců, u nichž …více
Abstract:
Delirium in the elderly is very common and servus psychical disturbance. This study was desigend to assess delirium as a prognosis marker, evaluate risk factors and causes of delirium as well as our terapeutic regimens. Methods: 1158 patients was analysed – 579 patients with delirium and 579 patients without delirium. Patients had to be at least 65 years old. Presence of the delirium was assessed by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 11. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.