Václav Kadlček

Diplomová práce

Optimalizace scintigrafického zobrazení štítné žlázy – fantomová měření a klinické aplikace

The Optimization of Scintillography of Thyroid - The Phantom Measurements and Clinical Applications
Anotace:
Cílem práce bylo najít podmínky, při nichž lze nejlépe rozpoznat léze ve scintigrafickém obraze štítné žlázy. Nejprve byly popsány fyzikální předpoklady pro činnost gamakamery a podmínky, při kterých kamera pracuje. Posouzen byl vliv jednotlivých částí gamakamery na výsledné zobrazení a nalezeny vhodné parametry akvizice obrazu. Dále byly ukázány možnosti softwarového zpracování obrazu. V praktické …více
Abstract:
The aim of the thesis was to find the conditions in which the lesions in the scintigraphic image of the thyroid gland can be best recognized. First, the physical assumptions for the gamakamer and the conditions in which the camera works are described. The impact of individual parts of the gamakamer on the resulting image was examined and the appropriate acquisition parameters of the image were found …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Jindřich Černohorský
  • Oponent: Stanislav Hledík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství