Ondřej Mertlík

Bakalářská práce

Příloha k účetní závěrce

The notes to the financial statements
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá strukturou účetní závěrky podnikatelských subjektů v České republice s důrazem na jednu její součást, kterou je příloha k účetní závěrce. V teoretické části se práce zabývá požadavky, které uživatelé kladou na informace prezentované v účetních výkazech, a obecnými zásadami, které vedou k jejich splnění. Následně je podrobně pojednáno o obsahovém vymezení samotné přílohy k …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the structure of the financial statements of business corporations in the Czech republic and focuses on the notes to the financial statements. In the theoretical part the bachelor's thesis concentrates on user's requirements for the information presented in the financial statements and general accounting principles which lead to meet these requirements. Afterwards the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Monika Randáková
  • Oponent: Jiřina Bokšová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46536