Bc. Marek Turis

Bakalářská práce

Nástroj na správu logů

Log management system
Abstract:
Thesis deals with the problem of analysis, design and implementation of a log management system. First, it explains logging and analyzes requirments for a log management system. Then it describes architecture, used tools, implementation of the system, testing and testing methods. The final chapter evaluates finished system and outlines its near future and development plans.
Abstract:
Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroja na správu logov. Najskôr oboznamuje s problematikou logovania a analyzuje po- žiadavky kladené na nástroj na správu logov. Následne sa zaoberá návrhom a architektúrou takéhoto nástroja. Implementačná časť popisuje technológie použité pri vývoji, implementáciu jednotlivých častí a použitie návrhu v praxi. Následne je popísané testovanie a testovacie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Bayer
  • Oponent: RNDr. Daniel Jakubík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika