Bc. Markéta Růžičková

Diplomová práce

Malcom X: Spiritualism and politics before and after the Hajj

Malcom X: Spiritualism and politics before and after the Hajj
Anotace:
Objektem zkoumání diplomové práce je Malcolm X, afroamerický aktivista za rovná lidská práva, řečník a islámský náboženský představitel. Práce se zabývá změnou v jeho ideologii po absolvování pouti do Mekky. První část práce popisuje jeho dětství a ranou dospělost a následně analyzuje externí vlivy a vnitřní motivaci na formování jeho osobnosti. Výsledek těchto vlivů, tj. představitel rasistické sekty …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is Malcolm X, Afro-American human rights activist, public speaker and Islamic religious representative. The study focuses on the ideological change after his pilgrimage to Mecca. The first part of the thesis describes his childhood and early adulthood and analyzes both external and internal influences on the formation of his personality. The result of these influences …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta