Bc. Kamila Bíziková

Diplomová práce

Metodické listy pro podporu začlenění sociálně znevýhodněných žáků. Estetická výchova v komunitním centru při základní škole

Aesthetics education methodology for inclusion of socially handicapped students. A study at an elementary school community center
Anotace:
V této diplomové práci jsem se zabývala problematikou začlenění sociálně znevýhodněných žáků z Komunitního centra při základní škole do života mimo komunitu soc. vyloučené lokality. Prostřednictvím metod estetické a dramatické výchovy. Cílem této práce bylo zkvalitnění kompetencí žáků a jejich sebeprezentace. Posílit samostatnost v rozhodování žáků a narušit tak jejich závislost na stereotypech komunity …více
Abstract:
This master's thesis covers methodologies to integrate socially handicapped students at an elementary school community center in orderfor them to become members of the society outside their community residing in a socially excluded area. By way of aesthetic and dramatic education. The goals of the presented approaches are to improve social skills and self-presentation of the stu-dents, bolstering their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dittingerová
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy