Theses 

Sharing economy as an emerging global trend. The case of OFO in The People's Republic of China. – Alexandra Medvedeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities

Alexandra Medvedeva

Diplomová práce

Sharing economy as an emerging global trend. The case of OFO in The People's Republic of China.

Sharing economy as an emerging global trend. The case of OFO in The People's Republic of China.

Anotace: Tato studie je věnována zkoumání sdílené ekonomiky, revolučního trendu, který se objevuje po celém světě a zapojí do toho každého z nás. Po objevení hlavních obecných vzorů tohoto fenoménu vykum se zužuje na velikost jedné konkrétní země. Výběr Čínské lidové republiky je předem určen osobním zájmem, rozsahem a specifickými místními charakteristikami trendu, které byly ve studii zdůrazněny. Podrobná analýza případu ofo, čínské vedoucí platformy pro sdílení kol, byla navíc použita jako nástroj k odhalení a pochopení hlavních provozních modelů hráčů sdílené ekonomiky obecně. Hodnota a prospěšnost nálezů a poučení, které vyplynuly z tohoto konkrétního případu, spočívaly v použitelnosti pro ostatní společnosti zapojené do sdílené ekonomiky.

Abstract: This study is dedicated to investigating the sharing economy, a revolutionary trend happening worldwide and involving each of us. After discovering the main general patterns of the phenomenon, the research is narrowed to the size of one particular country. The choice of The Peoples Republic of China is pre-determined by personal interest, the scale and specific local characteristics of the trend, which were highlighted in the study. Furthermore, the detailed analysis of the ofo case, the Chinese leading bike-sharing platform, was used as a tool to reveal and understand the main operational patterns of the sharing economy players in general. The value and usefulness of the findings and lessons drew on this particular case, lay in applicability to the other companies, involved in the sharing economy.

Klíčová slova: Spoluspotřebitelství, Čínská lidová republika, Sdílená kola, Sdílená ekonomika, ofo

Keywords: Sharing Economy, The Peoples Republic of China, Bike-sharing, ofo, Collaborative Consumption

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Květa Olšanová
  • Oponent: Pavla Neumannová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73251


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 00:55, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz