Kateřina Plevová

Bakalářská práce

Studium termoanalytických vlastností iontových kapalin metodou termogravimetrické analýzy

Study of thermoanalytical properties of ionic liquids using method of thermogravimetry
Anotace:
Iontové kapaliny (IL) představují skupinu látek s možností širokého uplatnění. Pro svou nízkou toxicitu jsou označovány jako „green solvents“. Jejich použití při potlačování hořlavosti materiálů byla věnována zatím jen malá pozornost. Bakalářská práce je zaměřena na přípravu bromidů 1-alkyl-3-methylimidazolia, jejich charakterizaci a testování jako potenciálních retardérů hoření dřeva (smrk ztepilý …více
Abstract:
Ionic liquids represent group of compounds with a wide range of application. They are called “green solvents” because of their low toxicity. A little attention is paid to their use as fire retardants. Bachelor thesis is focused on preparation and characterisation of 1-alkyl-3-methylimidazolium bromides and their testing as wood fire retardants. Thermogravimetry was used as the testing method. Sample …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Silvie Vallová
  • Oponent: věra valovičová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava