Mgr. Kateřina Glisníková

Diplomová práce

Závislost na poli ve vztahu k osobnostním charakteristikám u humanitních a IT oborů

Field dependence in relation to personality traits in the Humanities and IT
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumala vliv míry závislosti na poli na osobnostní charakteristiky mezi muži s humanitním (49) a IT zaměřením (51). Vzorek tvořili jak studenti, tak pracující muži v rozmezí 19–35 let. Administrací skupinové formy Embedded-Figures Testu jsem vzorek rozdělila na muže závislé, středně závislé a nezávislé na poli. Poté jsem hledala korelaci mezi těmito skupinami a škálami dotazníku …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the effect of the level of field dependence-independence of personality characteristics among men with humanity (49) and IT focus (51). The sample consisted of both students and working men in the 19-35 age range. By administering the group form of Embedded Figures Test, I divided the sample into male field dependent, medium dependent and field independent. Then I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta