Theses 

Sebe-řízené vzdělávání: teorie a aplikace – Bc. Hana Habermannová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Hana Habermannová

Diplomová práce

Sebe-řízené vzdělávání: teorie a aplikace

Self-directed learning: theory and application

Anotace: Cílem první části předkládané magisterské diplomové práce je teoretické vymezení fenoménu sebe-řízeného vzdělávání, znalostí a dovedností pro 21. století a trendů ve vzdělávání. Druhá část práce přináší výsledky dotazníkového šetření zaměřené na to jak, proč a za využití jakých online nástrojů a zdrojů se lidé sebe-vzdělávají. Získané poznatky z teoretické části a výsledky praktické části práce jsou aplikovány na projekt Mimo školu, který tak získal informace potřebné pro další směřování projektu.

Abstract: The first part of the present Master’s final project aims to define the self-directed learning phenomenon, necessary knowledge, and skills for the 21st century and trends in education. The second part brings the results of a survey carried out to find out how, why and by what on-line means and sources people self-educate. The findings obtained from the survey as well as the results of the practical part are applied to the “Mimo školu” project, to provide it with information necessary for its further development.

Klíčová slova: Dovednosti pro 21. století, online nástroje, online zdroje, sebe-řízené vzdělávání, sebe-vzdělávání, 21st Century Skills, online tools, online resources, self-directed learning, self-education

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 01:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz