Bc. Petra Přibylová

Master's thesis

Vliv reklamy na stravování žáků středních škol

Influence of advertising on catering for students of Secondary schools
Abstract:
Diplomová práce Vliv reklamy na stravování žáků středních škol je zaměřena na stravování adolescentů. Cílem této práce je podat základní informace o období adolescence, o problematice stravování, racionální výživě. Seznámit se základní charakteristikou marketingu, vymezením pojmu reklama a to v kontextu ke stravování žáků střední školy. Poukázat na vliv reklamy na zdravé stravování žáků střední školy …more
Abstract:
Diploma work Influence of advertising on catering for students of Secondary schools is focused on catering to adolescents. The aim of this work is to provide basic information about the period of adolescence, about the issue of eating, the rational nutrition. To characterize the definition of marketing, the definition of advertising in the context of catering for students of Secondary school. To point …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2016
  • Supervisor: RNDr. Barbora Javorová
  • Reader: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta