Bc. Petra Přibylová

Master's thesis

Vliv reklamy na stravování žáků středních škol

Influence of advertising on catering for students of Secondary schools
Anotácia:
Diplomová práce Vliv reklamy na stravování žáků středních škol je zaměřena na stravování adolescentů. Cílem této práce je podat základní informace o období adolescence, o problematice stravování, racionální výživě. Seznámit se základní charakteristikou marketingu, vymezením pojmu reklama a to v kontextu ke stravování žáků střední školy. Poukázat na vliv reklamy na zdravé stravování žáků střední školy …viac
Abstract:
Diploma work Influence of advertising on catering for students of Secondary schools is focused on catering to adolescents. The aim of this work is to provide basic information about the period of adolescence, about the issue of eating, the rational nutrition. To characterize the definition of marketing, the definition of advertising in the context of catering for students of Secondary school. To point …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedúci: RNDr. Barbora Javorová
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools