Tomáš Huml

Diplomová práce

Popis a srovnání pravidel Basel II s novými pravidly Basel III

Anotace:
Rizika spojená s bankovnictvím jsou častým tématem v oblasti bankovnictví a to především po předchozích finančních krizích, které zdůraznily důležitost stability bankovního systému a nutnost regulací v něm. Cílem práce je popsat pravidla Basel II a Basel III a na základě tohoto popisu následně tato pravidla porovnat. Popis pravidel Basel II není v této práci tak podrobný jako je tomu v případě popisu …více
Abstract:
Bank risks are very often involved in discussions relating to banking system. Recently, it is caused by financial crisis which emphasized the importance of the stability in banking system and regulation need. The goal of this thesis is a description of both Basel II and Basel III standard. The comparison of these standards is also included at the end of this thesis. The main focus of this thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/36q8lh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu