Mgr. Lukáš Kubina, Ph.D.

Doctoral thesis

Performativita československého předjaří: Proměna kulturních představení mezi lety 1963 a 1967 v ČSSR

Performativity of the Czechoslovak “Early Spring”: Transformation of Cultural Performances Between 1963 and 1967 in the Czechoslovak Socialist Republic
Anotácia:
Disertační práce se zaměřuje na problematiku performativity kulturních představení v období mezi lety 1963 a 1967 v ČSSR. Práce je rozdělena do čtyř oblastí výzkum, přičemž se zaměřuje na performování komunistické utopie, vliv televizního vysílání na dobovou performativitu, aktérství Antonína Novotného a performování studentského hnutí. Cílem práce je prostřednictvím analýzy těchto fenoménů postihnout …viac
Abstract:
The dissertation focuses on the performativity of cultural performances in the period between 1963 and 1967 in the Czechoslovak Socialist Republic. The work is divided into four research areas which are dealing with: 1.) performativity of the communist utopia, 2.) the influence of television broadcasting on contemporary performativity, 3.) the analysis of “acting” of the president Antonín Novotný and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedúci: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D., doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies