Bc. Marek PÍCHA

Diplomová práce

Hodnocení veřejně prospěšného projektu

The evaluation of public interest project
Anotace:
Předložená práce je zaměřena hodnocení veřejně prospěšného projektu v obci Blížejov. Cílem práce je zhodnocení tohoto projektu z hlediska jeho ekonomické efektivnosti. Základem pro zpracování ekonomické analýzy realizace projektu je teoretický podklad zejména z oblasti činností projektového managementu. Tento teoretický základ je výchozí podmínkou pro aplikaci na konkrétním projektu v Blížejově včetně …více
Abstract:
This thesis deals with assessing the public interest project in the village Blížejov. Of this work is to evaluate the project in terms of its economic efficiency. The basis for the treatment of economic analysis of the project is the theoretical basis of the particular area of project management activities. This theoretical basis is the precondition for application to a particular project, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 42361

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍCHA, Marek. Hodnocení veřejně prospěšného projektu. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická