Bc. Tomáš Lorenc

Master's thesis

Zlepšenie informačno-komunikačného systému medzi oddelením zahraničných náležitostí a jednotlivými útvarmi Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Improvement of the information and communication system between the Department of Foreign Affairs and individual departments of the Ministry of Defense of the Slovak Republic
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na zlepšení informačně-komunikačního systému mezi oddělením zahraničních náležitostí a jednotlivými útvary Ministerstva obrany SR. Tato práce je rozdělena do dvou částí; část teoretickou a část praktickou, jejíž součástí je projektové řešení zlepšení informačně-komunikačního systému. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy veřejné správy, informační a komunikační systémy …viac
Abstract:
The diploma thesis is focused on the improvement of the information and communication system between the department of foreign affairs and individual departments of the Ministry of Defense of the Slovak Republic. This work is divided into two parts; the theoretical part and the practical part, which includes a project solution for the improvement of the information and communication system. The theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Radomír Vydra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lorenc, Tomáš. Zlepšenie informačno-komunikačného systému medzi oddelením zahraničných náležitostí a jednotlivými útvarmi Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe