Ondřej Dlabaja

Diplomová práce

Podklad pro projekt revitalizace řeky Lučina

The Base for Project of Revitalization Lučina River
Anotace:
V předložené diplomové práci je provedeno zaměření skutečného stavu vodního toku Lučina a zpracování digitálního mapového podkladu, který bude sloužit pro vyhotovení projektové dokumentace akce „Lučina - revitalizace toku po důlní činnosti.” Lokalita se nachází v katastrálním území Slezská Ostrava a část v katastrálním území Radvanice, v okrese Ostrava – město v Moravskoslezském kraji. V teoretické …více
Abstract:
In present diploma thesis is realised to survey of the actual state of the watercourse Lučina and processing of digital map base, which will be used for the preparation of project documentation "Lučina – revitalization watercourse after mining activities." Area is located in the cadastre unit Slezská Ostrava and part in the cadastre unit Radvanice , in the district of Ostrava - město in the Moravskoslezském …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Hana Kopčáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava