Theses 

Groundwater Pollution Transport from Tsumeb Copper Smelter in Namibia – Fredrika Ndeutala Shagama

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geologické inženýrství

Fredrika Ndeutala Shagama

Diplomová práce

Groundwater Pollution Transport from Tsumeb Copper Smelter in Namibia

Groundwater Pollution Transport from Tsumeb Copper Smelter in Namibia

Anotace: Diplomová práce "Transport znečištění podzemních vod z Tsumebské měděné hutě v Namibii" představuje fyzikální podmínky oblasti Tsumeb tj. popis studované oblasti, klimatologie, geomorfologie, geologie a hydrogeologie. Následná část se zabývá monitorováním stavu znečištění podzemních vod v zajmové oblasti. Dále se práce zaměřuje na obecné geochemické a transportní procesy řídící chování arsenu v životním prostředí. Geochemický transportní model PHREEQC byl použit k výpočtu vodných geochemických reakcí. Předposlední podkapitola se zabývá predikcí pohybu kontaminačního mraku na základě výsledků z modelu PHREEQC, což je hlavním cílem této práce.

Abstract: The master thesis “Groundwater Pollution Transport from Tsumeb Copper Smelter in Namibia” firstly presents the physical conditions of the Tsumeb area i.e. the description of the study area, climatology, geomorphology, geology and hydrogeology. The subsequent part after physical conditions is the monitoring of groundwater quality on the site. Furthermore, the thesis focuses on the general geochemical and transport processes that control the behavior of arsenic in the environment. A geochemical transport model PHREEQC was used to calculate aqueous geochemical reactions. The second last subchapter deals with the prediction of the contaminant plume movement based on the model outputs, which is the primary objective of this thesis.

Klíčová slova: Podzemní voda, znečištění, tsumebská huť, geochemické procesy, transportní procesy, arsen, geochemický model, kontaminační mrak, PHREEQC.

Keywords: Groundwater, pollution, Tsumeb Smelter, geochemical processes, transport processes, arsenic, geochemical model, contamination plume, PHREEQC.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Naďa Rapantová
  • Oponent: Jiří Tylčer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:46, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz