Mgr. Lenka ENDLOVÁ

Doctoral thesis

Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné

The use of separation methods and near-infrared spectroscopy to determine the quality of rapeseed
Abstract:
Práce se zabývá využitím separačních metod a blízké infračervené spektroskopie při hodnocení kvalitativních parametrů řepky olejné. Prvním cílem disertační práce byl vývoj minimalizační metody stanovení obsahu mastných kyselin. Byla vytvořena, optimalizována a validována metoda stanovení methylesterů mastných kyselin pomocí plynové chromatografie z minimálního množství výchozího vzorku (1 semeno, segment …more
Abstract:
The thesis deals with the usage of separation methods and near infrared spectroscopy in evaluation of the qualitative parameters of rapeseed. The first goal of the dissertation was to develop a minimalistic method for the determination fatty acid content. The method for the determination the fatty acid methyl esters by gas chromatography from a minimum amount of the initial sample (1 seed, rape seed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 11. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 12. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ENDLOVÁ, Lenka. Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné . Ostrava, 2018. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta