Ivana PAŤHOVÁ

Bakalářská práce

Vnímaný význam barev a preference barev u dospělých

Adult preference and perceived meaning of colours
Anotace:
Bakalářská práce popisuje vnímání barev člověkem. Představuje barvy z hlediska fyziky, využití těchto poznatků v moderních technologiích a v malířství. Popisuje vnímání barev v historických souvislostech. Dále se zabývá pohledem na barvy v počátcích jejich zkoumání člověkem z hlediska filozofie a psychologie z pohledu J. W. Goetha, Maxe Lüschera, Rožnovské arteterapie a výzkumů významu barev v moderní …více
Abstract:
This Bachelor of Arts essay describes the human perception of colour. The author draws attention to the use of coulour by modern scientists in physics, its use in modern technogies and in modern art, and describes the human perception of colour in a historical context. Further she describes the origins of research of human perception of colour in a philosophical and psychological point of view, by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Stanislav Zeman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAŤHOVÁ, Ivana. Vnímaný význam barev a preference barev u dospělých. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta