Bc. Ondřej Pěnčík

Diplomová práce

Biodiverzita bakteriální mikroflóry aktivní vrstvy permafrostu ostrova Jamese Rosse

Biodiversity of bacterial microflora in the active layer of permafrost on James Ross Island
Anotace:
Ekosystémy, v nichž teplota nestoupá nad 5 °C, patří mezi nejběžnější ekosystémy na Zemi. Žije zde mnoho doposud nepoznaných mikrobiálních společenstev s potenciálním využitím v biotechnologiích, jakož i při chápání vzniku a přežívání života v extrémním prostředí. Pro další výzkum je tedy nutný jejich nový popis. Práce popisuje složení mikrobiálních populací v aktivních vrstvách a permafrostu ostrova …více
Abstract:
Ecosystems in which the temperature does not rise above 5 ° C are among the most common ecosystems on Earth. There are many still unknown microbial communities with potential use in biotechnology, as well as in understanding the origin and survival of life in extreme environments. A new description is therefore needed for further research. This thesis describes the composition of microbial populations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta