Jan Šléška

Diplomová práce

Týmová spolupráce při zvukové postprodukci audiovizuálního díla

Teamwork in sound postproduction of audiovisual work

Anotace:
Hlavním záměrem práce je určení obecných psychologických principů, na jejichž základě týmová spolupráce funguje. Pro zdařilé vedení týmu je důležitá nejen znalost těchto principů, ale také jejich adekvátní aplikace do specifického prostředí zvukové postprodukce.První třetina práce obecně pojednává o socio-psychologických vztazích uvnitř týmu jako celku a pojmenovává hlavní principy jeho funkce. V dalších …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to describe psychological principles in general, which brings good function of teamwork. For successful leadership of team is very important not only good knowledge of those principles, but one has to know how them apply into specific environment of sound postproduction. The first third of thesis speaks generally about socio-psychological relationships inside team as …více
 

Klíčová slova

zvuková tvorba

Klíčová slova

psychologické aspekty

Klíčová slova

audiovizuální tvorba

Klíčová slova

zvuková postprodukce
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 10. 2013
  • Vedoucí: Jiří MOUDRÝ
  • Oponent: Marek HART

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna