Bc. Yuliya Ovchinnikova

Bachelor's thesis

Návrh a tvorba webové aplikace pro veganskou restauraci

Design and Implementation of Web Application for Vegan Restaurant
Anotácia:
Tato práce popisuje tvorbu webové aplikace pro veganskou restauraci. Teoretická část analyzuje zvolenou technologii, její výhody a nevýhody oproti ostatním. Praktická část se zabývá porovnáním již existujících řešení a popisuje samotný proces vývoje webové aplikace. Aplikace je realizovaná v jazyce JavaScript na základě SPA architektury s použitím JavaScriptového frameworku AngularJS. Vytvořený web …viac
Abstract:
This thesis describes the development process of web application for vegan restaurant. The theoretical part analyses technology that was used, its advantages and disadvantages. The practical part deals with comparison with already existing solutions and describes the process of creating the web application. The application is based on the SPA architecture and it's implemented in JavaScript using framework …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
  • Oponent: RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní