RNDr. Adam Jurčík, Ph.D.

Disertační práce

Detection and Visualization of Protein Surface Features

Detection and Visualization of Protein Surface Features
Anotace:
Biochemický výzkum se zaměřuje na studium chemických procesů v živých organizmech. V těchto procesech často hrají klíčovou roli proteiny. Ty plní důležité funkce, jako např. ovládání procesů v buňkách. Z těchto důvodů má studium proteinů a jejich reaktivity rozhodující význam pro pochopení biologických procesů. Reaktivita proteinů je úzce spjata s přítomností dutin v jejich molekulách, dutiny mohou …více
Abstract:
Biochemical research focuses on studying chemical processes in living organisms. Often, the key substances of these processes are proteins. Proteins play important roles in organisms, such as controlling processes in cells. Therefore, studying proteins and their reactivity is crucial for understanding the biological processes. The protein reactivity is tightly related to the presence of inner voids …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 3. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
  • Oponent: prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová, Prof. Dr. Stefan Bruckner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.