Bc. Natália Mikulová

Bakalářská práce

Struktura marketingových nástrojů využívaných v malých a středních podnicích

The structure of the marketing tools used by small and medium enterprises
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Struktura marketingových nástrojů využívaných v malých a středních podnicích“ je analýza současné struktury marketingových nástrojů vybraného podniku a následná optimalizace této struktury. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů. V první části jsou popsány pojmy malý a střední podnik, SWOT analýza, marketingové plánování malých a středních podniků, tvorba …více
Abstract:
The subject of bachelor thesis called „The stucture of the marketing tools in small and medium enterprises“ is the analysis of the current structure of marketing tools used by company and its optimalization. The theoretical part is focused on basic terms such as concepts for small and medium enterprises, SWOT analysis, marketing plan, marketing budget and its setting followed by the description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní