Bc. František Lachman

Bachelor's thesis

Building docker images without accessing /build API endpoint

Building docker images without accessing /build API endpoint
Abstract:
Docker je současně nejrozšířenějším kontejnerizačním systémem. Jeho živelný vývoj přináší četné změny rozhraní a dílčí nástroje často nedostačují potřebám uživatelů. Obvyklou volbou pro vytváření kontejnerových obrazů pro tuto platformu je nástroj docker builder, kterému chybí několik vlastností, jenž společnost stojící za tímto projektem nemá v plánu implementovat. Dodávaný nástroj neumožňuje použití …more
Abstract:
Docker is nowadays a most popular containerization platform. Its quick development causes frequent API changes and the provided tools often not satisfy the need of all users. The common method for creating container images for this platform is to use a docker builder, which has some missing features, that the company behind is not going to implement. This component does not allow defining secrets, …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Mathematical Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.