Bc. Pavla Unzeitigová

Diplomová práce

Chronické neinfekční nemoci a informovanost žáků 2. stupně ZŠ

Chronical non – infectional diseases and awareness of 2nd primary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na informovanost žáků druhého stupně (devátých ročníku) o problematice chronických neinfekčních nemocí (civilizačních nemocí). Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o nejčastějších chronických neinfekčních nemocech, s kterými by se žáci mohli setkat. Jednotlivé kapitoly se věnují rozdělení nemocí, jejich projevům, příčinám …více
Abstract:
The thesis focuses on the awareness of pupils at second primary schools on chronical non – infectional diseases. The work is divided to two parts, theoretic and practic parts. Theoretic part discusses to the most common chronical non – infectional diseases that pupils can have experience. The individual chapters are devoted to distribution of diseases, manifestations, causes, prevention and inclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta