Tereza KARLOVCOVÁ

Bakalářská práce

Negation in English - the means and semantics with special focus on the use of "a", "any" and zero article

Negation in English - the means and semantics with special focus on the use of "a", "any" and zero article
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá záporem v anglickém jazyce. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou část a praktickou analýzu. Teoretická část popisuje zápor obecně a definuje jednotlivé formy záporu. Dotýká se také problému výskytu záporu. Dále se zabývá dvojitým záporem a v neposlední řadě také sémantikou záporu - rozsahem záporu a využitím neurčitého členu, nulového členu a kladného (pozitivního …více
Abstract:
This undergraduate thesis deals with the negation in the English language. The work is divided into two parts - the theoretical background and the particle analysis. The theoretical background describes the negation in general and defines the individual forms of the negation. It also touches on the problem of the occurrence of the negation. Further, it deals with the double negation and last but not …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jarmila Petrlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARLOVCOVÁ, Tereza. Negation in English - the means and semantics with special focus on the use of "a", "any" and zero article. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma