Lukas Hünefeld

Bakalářská práce

Consumer preference in regard of electromobility - Comparison between Czech Republic and Germany

Upřednostnění spotřebitele z hlediska elektromobility - srovnání mezi Českou republikou a Německem
Anotace:
Tato studie se zabývá vztahem mezi makroekonomickými faktory a preferencí zákazníků z hlediska elektromobility. Tato práce si klade za cíl identifikovat faktory, které příznivě ovlivňují zavádění elektrických automobilů pro širokou veřejnost. Z tohoto důvodu byl proveden průzkum, který porovnává otevřenost / připravenost zákazníků v České republice a Německu připouští dané téma a zda zjištěné rozdíly …více
Abstract:
This study deals with the relationship between macro-economic factors and the preference of customers regarding electromobility. By comparing the market envrionment of the Czech Republic and Germany, this thesis aims to identify factors that positively influence an introduction of electric cars for the general public. For that reason a survey has been conducted, which compares the openness/readiness …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2020
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Marija Zlatić

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78758