Miroslava NEMCOVÁ

Bakalářská práce

Virginie Woolfová a dějiny britského feminismu

Virginia Woolf and the History of British Feminism
Anotace:
Studentka se zaměří na život Virginie Woolfové a její vliv na dějiny britského feminismu. Ve své práci zanalyzuje literární dílo této autorky a zasadí jej do dobového kontextu dějin britské kultury. Při svém výzkumu se bude soustřeďovat na dopad a společenskou recepcy knih a článků Virginie Woolfové. Pominuta nebude ani otázka jejího osobního života a to jak ovlivňoval její veřejné působení. Tvorba …více
Abstract:
The student will focus on the life of Virginia Woolf and her influence on the history of British feminism. In her work, she analyzes the literary work of this author and places it in the contemporary context of the history of British culture. Her research will focus on the impact and social recipes of Virginia Woolf's books and articles. The question of her personal life and how it affected her public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEMCOVÁ, Miroslava. Virginie Woolfová a dějiny britského feminismu. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/